Bestyrelse og Administration - Købmandsbo

Gå til indhold

Bestyrelse og Administration


BESTYRELSE OG ADMINISTRATION         
Foreningen Købmandsbo ledes af en bestyrelse på   maks. 5 medlemmer. Ved seneste vedtægtsændring blev det vedtaget, at beboerne i "Købmandsbo" skal udgøre flertallet i bestyrelsen.
        
I dag er 4 af de 5 bestyrelsesmedlemmer beboere i ejendommen, og bestyrelsens sammensætning er:       
  • Vagn Mørup, formand  (beboer)
  • Kirsten Sørensen             næstformand  (ekstern)
  • Anders Færch-Jensen  (beboer)
  • Lone Hauge  (beboer)
  • Bente Iversen      (beboer).
        
Foreningen Købmandsbo´s bestyrelse er samtidig bestyrelse for KHK´s Legat og øvrige tilknyttede legater, og den samlede administration af forening og legater varetages fra ejendommens kontor (kontortid: onsdage kl. 10 - 12).
        
Administrator er Jane Bannow (beboer), og          
Leif Christiansen (beboer) er Foreningens webmaster.

Senest ajourført: 05-05-2021
Tilbage til indhold